Home

Pratijk in Beeld Gooi en Eemland is ondersteunend aan je behandeling die je reeds volgt.

Je behandelaar heeft je aangemeld, vervolgens kijken we samen waar en wat aanvullend op je huidige behandeling een meerwaarde is van Vaktherapie Beeldend. Als we samen dit plan gemaakt hebben kunnen we van start.

Ook benieuwd naar hoe dit voor jou zou kunnen werken neem dan vrijblijvend contact op via info@merlijnhagenaar.nl of bel / app 0619599717

Wat is Vaktherapie Beeldend

Binnen Vaktherapie Beeldend wordt methodisch gewerkt met gerichte interventies met beeldende materialen, gereedschappen en technieken, bijvoorbeeld schilderen, tekenen, textiel, metaal, steen, hout en digitale middelen. Tijdens dat proces worden  fysieke, zintuiglijke, emotionele en cognitieve ervaringen opgedaan. Bijzonder aan vaktherapie beeldend is, dat het werkstuk concreet is. We kunnen het loslaten, wegleggen, ernaar terugkijken en ervaren hoe het is om het eens anders te doen. Vakthrapie Beeldend wordt door veel mensen beleefd als een rechtstreekse weg naar diepere gevoelslagen. Het confronteert hen met patronen in denken, voelen en handelen binnen een relatief veilige situatie.

Over ons

Ik ben Merlijn Hagenaar, Vaktherapeut Beeldend en werkzaam in de GGz, naast het werken in een grote instelling ben ik ook werkzaam in mijn eigen praktijk.

Ik houd er van om dingen niet te ingewikkeld te maken, concreet aan de slag te gaan en vooral de tijd nemen om stil te staan bij wat er ervaren wordt.